19 พ.ค. 2555

MV เพลง Mama - EXO-K


http://www.youtube.com/watch?v=KH6ZwnqZ7Woendofvid [starttext]

เนื้อเพลง Mama - EXO-K

Careless, careless. Shoot anonymous, anonymous.
ไม่มีใครใยดีผม เหมือนดังผมนั้นไร้ตัวตน
Heartless, mindless. No one. who care about me?
หมางเมิน และไม่เคยสนใจ ไม่มีใครสักคนเลยเหรอที่ห่วงใยผม

잃어버린 채 외면하는 것 같아
อีรอบอรินเช เว มยอนฮานึนกอท กัททา
ผมคิดว่าตัวเองนั้นไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากทนกล้ำกลืน
참을 수밖에 없어 눈을 감지만
ชัมมึล ชูบักเก ออบชอ นุนนึน กัมจีมัน
เหมือนคนอับจนหนทาง และเอาแต่หลับตาอยู่ในความมืดมิดอย่างนั้น
마마! 이젠 내게 대답해줘 왜 사람들이 달라졌는지
มามา อีเจน เนเก เดดับเฮจวอ เว ซารัมดึลอี ทัลลาจยอทนึนจี
บอกผมได้มั้ยว่าทำไมคำตอบของทุกคนถึงได้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
아름다운 시절이라는게 존재하긴 했는지
อารึมดึนชี จอลอิลรานึนเก จอนเจฮากิน เฮทนึนจี
หรือพวกเขาไม่เคยรู้ว่าชีวิตยังมีช่วงเวลาที่สวยงามอยู่

이제 더는 사랑하는 법도 잊었고
อีเจ ตอนึน ซารังฮานึน บอบโด อึจอทโก
ผมลืมเลือนการรับฟัง ความรักและความห่วงใยจนหมดสิ้น
배려하는 맘도 잃었고
เพรยอฮานึน มัมตอ อีรอทโก
เหลือทิ้งไว้แต่ความว่างเปล่า
등을 돌린 채로 살아가기 바쁜걸
ดึนกอล รินเช โรซา รากากีบับ พึนกอล
เมื่อมองกลับไป ผู้คนก็ยังคงทำงาน และมีชีวิตอยู่ไปวันๆ
익명의 가면에 감췄던
อิกมยองเง กามยอนเน กัมชวอท
คุณเต็มไปด้วยความปรารถนา
살의 가득한 질시
ตอนซัล อิลกาตึก ฮันจินชี
ที่พร้อมจะทำลายทุกคนเพื่อสนองความต้องการได้
끝을 봐도 배고픈 듯한 이젠 만족해?
กึททึล บวาโด เบโกพึน ดึทฮัน อีเจน มันจอกเค
และคุณจะยิ่งต้องการมากขึ้นเรื่อยๆไม่จบสิ้น แล้วคุณมีความสุขมั้ย?

* 우린 더 이상 눈을 마주 하지 않을까?
อุลริน ตอ อีชัง นุนนึล มาจู ฮาจี อันฮึลกา
เราไม่มีทางสบตากันได้อีกแล้วเหรอ?
소통하지 않을까? 사랑하지 않을까?
ซอตงฮาจี อันฮึลกา? ซารังฮาจี อันฮึลกา?
เราจะมีสังคมไม่ได้เลยใช่มั้ย? แล้วเราต้องไร้ซึ่งความรักงั้นเหรอ?
아픈 현실에 다시 눈물이 흘러
อาพึน ฮยอนชิลเร ดาชี นุนมุลรี ฮึนลอ
ถอยหลังกลับไปก็เจอแต่ความเจ็บปวดและคราบน้ำตา
바꿀 수 있다고 바꾸면 된다고 말해요 마마. 마마.
บักกึล ชู อิทดาโก บักกึมมยอน ตเวนดาโก มัลเฮโย มามา มามา
บอกสิว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองซะใหม่

언젠가부터 우린 스마트한 감옥에 자발적으로 갇혀
ออนเจนกาบูทอ รินซึม มาตือฮันกัม มกเกชา บัลจอกึลรอกัทชยอ
ผมเจ็บปวด แต่เหมือนยอมจำนนในวังวนของความชั่วร้าย
0과 1로 만든 디지털에 내 인격을 맡겨
ยงกวา อีรอ มันดึน ดีจีตอลเร นี
0 และ 1 เป็นตัวชึ้วัดความเป็นคนของผม
거긴 생명도 감정도 따듯함도 없고 언어 쓰레기만
กอกิน เซงมยอนตอ กัมจองดอท ทาดึทชัมโด ออบโก ออนออท ซึลเรกีมัน
ในชีวิตคนเราต่างภาษา ต่างจิตใจ แต่ไร้ซึ่งความอบอุ่น
나뒹구는 삭막한 벌판.
นาดวีนกึนนึน ซักมักฮัน บอลปัน
เหลือทิ้งไว้เพียงตัวเองที่มีแต่ความเห็นแก่ตัว

날이 갈수록 외로움만 더해져
นัลรี กัลซูรก เวรอมมันตอ เฮจยอ
วันแล้ววันเล่า เรามีแต่ความอ้างว้าง
우리가 인간일 수 밖에 없는 건 상처 받는 것. Yeah
อุลรีกา อินกันอิล ซู บักเก ออบนึน กอน ซังชอ บัทนึน กอท
มีหลายสิ่งที่เราช่วยอะไรไม่ได้เลย นี่คือความเจ็บปวดของการเกิดเป็นคน
만나고 손을 잡고 느끼며 함께 울고 웃고
มันนากอท ซอนอึล จับโก นึกกีมยอ ฮัมเก อุลกอท โก
หัวเราะ ร้องไห้ไปด้วยกัน กุมมือแล้วจะพบความรู้สึกนั้น
닮아가고 서로 연결돼.
ทัลรีมากา โกซอ โรยองยองดเว
เหมือนดั่งว่าเรามีอะไรที่คล้ายกัน
돌이키고 싶다면
ตอลรึกีโก ชิบดามยอน
หากว่าตัวคุณนั้นอยากจะกลับเป็นคนเดิม

* 우린 더 이상 눈을 마주 하지 않을까?
อุลริน ตอ อีชัง นุนนึล มาจู ฮาจี อันฮึลกา
เราไม่มีทางสบตากันได้อีกแล้วเหรอ?
소통하지 않을까? 사랑하지 않을까?
ซอตงฮาจี อันฮึลกา? ซารังฮาจี อันฮึลกา?
เราจะมีสังคมไม่ได้เลยใช่มั้ย? แล้วเราต้องไร้ซึ่งความรักงั้นเหรอ?
아픈 현실에 다시 눈물이 흘러
อาพึน ฮยอนชิลเร ดาชี นุนมุลรี ฮึนลอ
ถอยหลังกลับไปก็เจอแต่ความเจ็บปวดและคราบน้ำตา
바꿀 수 있다고 바꾸면 된다고 말해요 마마. 마마.
บักกึล ชู อิทดาโก บักกึมมยอน ตเวนดาโก มัลเฮโย มามา มามา
บอกสิว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองซะใหม่

Turnback!
ย้อนกลับไปเหมือนวันวาน

죽고, 죽이고 싸우고 외치고. 이건 전쟁이 아니야.
จุกโก จุกกีโก ซากูโก เวทชีโก อีกอน จอนเจงงี อันนียา
การตาย การฆ่าฟัน เสียงโห่ร้องของการต่อสู้ นี่มันไม่ใช่สงครามนะ
도와줘요 마마마마 마마마마 Turn back.
โทวาจวอโบ มามามามา มามามามา Turn back.
ช่วยผมให้กลับไปเหมือนเมื่อก่อนที
깨닫게 마마마마 마마마마 Rolling back.
เกดัทเก มามามามา มามามามา Rolling back.
ให้ผมรู้สึกตัวสักที

박고 치고 편을 나누고 싸우고 이건 게임도 아니야.
บักโก ชีโก ชยอนเย นามูกอท โกอีกอน อิมตอน อันนียา
ชัยชนะของเกมส์นี้ ไม่ได้มีผลดีกับใครเลย
도와줘요 마마마마 마마마마 Turn back.
โทวาจวอโย มามามามา มามามามา Turn back.
ช่วยผมกลับไปเป็นคนเดิมทีเถอะ

Yeah

Careless, careless. (MAMA) Shoot anonymous, anonymous. (MAMA)
ไม่มีใครใยดีผม เหมือนดังผมนั้นไร้ตัวตน
Heartless, mindless. (MAMA) No one. Who care about me? (MAMA)
หมางเมิน และไม่เคยสนใจ ไม่มีใครสักคนเลยเหรอที่ห่วงใยผม

삶에 허락된 축복받은 날들에 감사하고
ซัลเม ออลรักเตน ชุกบกบาดึน นัลดึลรา กัมซาฮาโก
ผมคงรู้สึกดีหากได้มีวันที่ชีวิตนั้นมีความสุข
매일 새로운 인연들을 만들고
เมอิล เซรอนอิน ยอนดึลรึล มันดึลโก
ทุกวันๆได้รู้จักกับเพื่อนใหม่
깨져버린 마음에 보다, 기쁜 사랑을
เกจยอบอริน มาอึมเม โกดา กีปึน ซารังงึล
แม้ว่าหัวใจอาจต้องแตกสลายกับความรัก
모두 함께 웃을 수 있다면
โมดู ฮัมเก อุทซึน ซู อิทตามยอน
คุณก็ยังคงหัวเราะออกมาได้อยู่

* 우린 더 이상 눈을 마주 하지 않을까?
อุลริน ตอ อีชัง นุนนึล มาจู ฮาจี อันฮึลกา
เราไม่มีทางสบตากันได้อีกแล้วเหรอ?
소통하지 않을까? 사랑하지 않을까?
ซอตงฮาจี อันฮึลกา? ซารังฮาจี อันฮึลกา?
เราจะมีสังคมไม่ได้เลยใช่มั้ย? แล้วเราต้องไร้ซึ่งความรักงั้นเหรอ?
아픈 현실에 다시 눈물이 흘러
อาพึน ฮยอนชิลเร ดาชี นุนมุลรี ฮึนลอ
ถอยหลังกลับไปก็เจอแต่ความเจ็บปวดและคราบน้ำตา
바꿀 수 있다고 바꾸면 된다고 말해요 마마. 마마.
บักกึล ชู อิทดาโก บักกึมมยอน ตเวนดาโก มัลเฮโย มามา มามา
บอกสิว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองซะใหม่

Careless, careless. Shoot anonymous, anonymous.
ไม่มีใครใยดีผม เหมือนดังผมนั้นไร้ตัวตน
Heartless, mindless. No one. who care about me?
หมางเมิน และไม่เคยสนใจ ไม่มีใครสักคนเลยเหรอที่ห่วงใยผม
[endtext]

0 Comments:

แสดงความคิดเห็น

อย่ามาเสียเวลาสแปมเลย

rr

เพลงมาใหม่

 
มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเพลง ของศิลปินนักร้องทุกค่าย มีไว้เพื่อความบันเทิง ลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น ๆ


ฟังเพลงใหม่ล่าสุด | เพลง | MV | เพลงฮิต | ชาร์ตเพลง | อัพเดททุกวัน | เพลงใหม่ เพลงฮิต, ฟังเพลงออนไลน์ เพลง mv