10 พ.ค. 2553

เพลง BONAMANA - Super Junior ซุปเปอร์จูเนียร์ (미인아)


ฟังเพลง เพลง BONAMANA - Super Junior ซุปเปอร์จูเนียร์ (미인아)
โค้ดเพลง BONAMANA - Super Junior ซุปเปอร์จูเนียร์ (미인아)

Embed:

ฟังเพลงออนไลน์ เพลงใหม่ เพลงฮิต ชาร์ตเพลง

เนื้อเพลงBONAMANA - Super Junior ซุปเปอร์จูเนียร์ (미인아)

ยังไม่มีนะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเนื้อเพลงก็โพสต์มาได้ที่คอมเม้นท์นะครับ

1 Comment:

Modhea said...

(날 바라봐라) 딴따란딴, 딴따란딴, 딴따란딴, 따다따라빠. 딴따란딴, 딴따란딴, 딴따란딴, 따다따라빠

(นัล บา รา บวา รา) ตันตารันตัน , ตันตารันตัน , ตันตารันตัน , ตันดาตาราปา. ตันตารันตัน , ตันตารันตัน , ตันตารันตัน , ตันดาตาราปา

[시원] 넌 알까말까 알까말까 너무 예쁜 미인아. 날 미쳤다고 말해도 난 니가 좋다 미인아

[ซีวอน] นอน อัลกามัลกา อัลกามัลกา นอมู เยปึน มินอินอา. นัล มิชยอดดาโก มัลแฮโด นัน นีกา ชดทา มิอินอา

[희철] 누가 전해줘 My baby, to my baby 내가 여기 있다고 말야. 기다린다 말야 (Baby, you turn it up now)

[ฮีชอล] นูกา ชอนแฮจวอ My baby, to my baby แนกา ยอกี อิดทาโก มัลยา. คีดารินดา มัลยา (Baby, you turn it up now)

[규현] 넌, 가타부타, 가타부타 말 좀 해라 미인아. 니 마음을 가졌다면 그냥 나는 삶의 Winner.

[คยูฮยอน] นอน. คาทาพุทอ, คาทาพุทอ มัน จม แฮรา มีอินอา. นี มาอึมมึล คาชยอดทามยอน คือนยัง นานึน ชัลเมWinner.

[예성] 이 세상의 이치란, 이치란, 용기 있는 자를 따라 나 같은 놈 말야.

[เยซอง] อี เซซังเง อีชีรัน,อีชีรัน ยงกี อิดนึน ชารึล ตารา นา คัททึน นม มัลยา

[려욱] 옛말에 Say, 열 번 찍으면 넘어간다. 으쓱, 으쓱, 으쓱

[รยออุค] ยอท มัลเอ Say, ยอล บอน จิกอือมยอน นอมอีกันดา. อือซึก, อือซึก, อือซึก

[성민] 그녀는 강적. 끄떡없다. 삐쭉, 삐쭉, 삐쭉

[ซองมิน] คือนยอ คังจอง. กือตอกออบดา.ปีจุก , ปีจุก , ปีจุก

[이특] 난 어떡할까 어떡할까 그녀만이 내 관심인 걸, 걸, 걸.

[อีทึก] นัน ออตอกคัลกา ออตอกคัลกา คือนยอมันนี แน ควานชิมมิน เกิร์ล , เกิร์ล , เกิร์ล.

**[All]Bounce to you, Bounce to you 내 가슴은 널 향해 잡힐 수도 없을 만큼 뛰고 있는걸.

Bounce to you, Bounce to you แนกา คาซึมมึน นอล ฮยังแฮ ชับฮิล ซูโด ออบซึล มันคึม ตวีโก อิดนึนกอล

Break it Down to you, Down to you 내 가슴이 너, 널 갖지 못한다면 멈출 거란다 (날 바라봐라)

Break it Down to you, Down to you แนกา คาซึมมี นอ, นอล คัจจิ มดฮันดามยอน มอมชุล คอรันดา (นัล บาราบวารา)

볼까말까, 볼까말까, 볼까말까 나 같은 남자. 본체만체, 본체만체, 본체만체 돌아서 봐도

พลกามัลกา , พลกามัลกา , พลกามัลกา นา คัทอึน นัมจา. พนเจมันเจ , พนเจมันเจ , พนเจมันเจ , ทลราซอ บวาโด

보고봐도, 보고봐도, 보고봐도 나 밖에 없다. 보나마나, 보나마나, 보나마나 (Baby, you turn it up now)

โพโก บวาโด , โพโก บวาโด , โพโก บวาโด นา บักเก ออบดา. โพนามานา โพนามา โพนามานา (Baby, you turn it up now)

[동해] 뭘 살까, 살까, 살까, 살까 너를 위한 선물. 오, 미치겠다. 생각만 해도 좋아할 니 모습.

[ทงแฮ] มวอล ซัลกา , ซัลกา , ซัลกา , ซัลกา , นอรึล วีฮัน ซอนมุล. โอ, มิชีเกดดา. แซงกักมยอน แฮโด โชวาฮัล นี โมซึบ.

[규현] Listen girl! 좋아해. Baby girl! 사랑해. 나만이 너를 위한 남자.

[คยูฮยอน] Listen girl! โชวาแฮ. Baby girl! ซารังแฮ. นามยอนนี นอรึล วีฮัน นัมจา.

[예성] 들어줘 봐 너를 향한 고백.

[เยซอง] ดึลรอจวอ พวา นอรึล ฮยังฮัน โกแบก.

[려욱] 내 맘의 say, 애만 태우지 말고 제발 끄덕, 끄덕, 끄덕.

[รยออุค] เน มัม เม say , เอมัน แทอูจี มัลโก เชบัล กือดอก , กือดอก , กือดอก .

[성민] 이 노력 정도면 나라도 구해 기특, 기특, 기특

[ซองมิน]อี โนรยอก ชองโดมยอน นาราโด คูแฮ คีทึก , คีทึก , คีทึก

[이특] 난 어떡하라고, 어떡하라고 그녀만이 내 전부인 걸, 걸, 걸

[อีทึก] นัน ออตอกคาราโก , ออตอกคาราโก คือนยอมันนี แน ชอนบุอิน เกิร์ล , เกิร์ล , เกิร์ล.

**

보고봐도, 보고봐도, 보고봐도 나 밖에 없다. 보나마나, 보나마나, 보나마나 나 밖에 없다

โพโก บวาโด , โพโก บวาโด , โพโก บวาโด นา บักเก ออบดา. โพนามานา โพนามา โพนามานา นา บักเก ออบดา

[희철] 난 드뎌 미칠거야. 폭발해 버릴 거야. 더 못 참겠어 그녀만의 밀고 당기기.

[ฮีชอล] นัน ทือดยอ มีชิลกอยา พกบัลแฮ พอริล กอยา ทอ มด ชัมเกดซอ คือนยอมันเน มิลโก ทังกีกี

[혁재] 오 진짜 미칠거야. 누가 좀 말려봐 봐. 이렇게 힘들 거란 걸 누가 말했어야지.

[ฮยอกแจ] โอ ชินจา มีชิลกอยา นูกา ชม มัลรยอบวา บวา อีรอดเค ฮิมดึล คอรันกอล นูกา มัลเฮดซอยาจี

[려욱] (It’s) True, true 내 감정은 갈 곳이 없어. 네게 맞춰 버린걸 넌 잘 알잖니

[รยออุค] (It’s) True, true เน คัมจองงึน คัล กดชี ออบซอ เนเก มัดชวอ พอรินกอล นอน ชัล อัลจันนี

[규현] How to keep loving you? 내가 진짜 네게 잘할게 이대로 날 썩혀 두지마

[คยูฮยอน] How to keep loving you? เนกา ชินจา เนเก ชัลฮัลเก อีเดโร นัล ซอกคยอ ทูจีมา

[성민] 기다린다. 미인아! [동희] Hope you’ll step to me, step to me.

[ซองมิน] คีดารินดา . มีอินนา! [ดงฮี] Hope you’ll step to me, step to me.

[성민] 사랑한다.미인아! [동희] Bring it, sign to me, sign to me.

[ซองมิน] ซารังฮันดา . มีอินนา! [ดงฮี] Bring it, sign to me, sign to me.

[동희] 하하하하 하하하하하 그녀가 이미 날 바라볼 준비가 돼 있었나 봐

[ดงฮี] ฮาฮาฮาฮา ฮาฮาฮาฮาฮา คือนยอกา อีมี นัล พาราบล ชุนบีกา ดเวอิดซอนา บวา

**

보고봐도, 보고봐도, 보고봐도 나 밖에 없다. 보나마나, 보나마나, 보나마나 나 밖에 없다

โพโก บวาโด , โพโก บวาโด , โพโก บวาโด นา บักเก ออบดา. โพนามานา โพนามานา โพนามานา นา บักเก ออบดา

เครดิต : lovely_cloud

ชอบ ส่งต่อ นิยม

แสดงความคิดเห็น

อย่ามาเสียเวลาสแปมเลย

rr

เพลงมาใหม่

 
มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเพลง ของศิลปินนักร้องทุกค่าย มีไว้เพื่อความบันเทิง ลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น ๆ


ฟังเพลงใหม่ล่าสุด | เพลง | MV | เพลงฮิต | ชาร์ตเพลง | อัพเดททุกวัน | เพลงใหม่ เพลงฮิต, ฟังเพลงออนไลน์ เพลง mv